SKLEP INTERNETOWY

 

REGULAMIN PROMOCJI W SKLEPIE INTERNETOWYM

„-50% NA DRUGĄ, TAŃSZĄ RZECZ MARKI REEBOK”

[Regulamin w dniu 09.08.2019 uległ zmianie]

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugą, tańszą rzecz marki REEBOK” („Promocja”) realizowanej w sklepie internetowym sklepmartes.pl („Sklep”).
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą  w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.
 3. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia 2019 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch produktów marki REEBOK w ramach jednej transakcji (dalej jako: „Komplet”), uzyska możliwość wykorzystania kodu rabatowego „REEBOK50” (dalej jako: „Kod rabatowy”).
 5. Kod rabatowy nalicza rabat w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego z zakupionych produktów.
 6. Kody rabatowe nie sumują się.
 7. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 8. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez właściciela Sklepu. Klient uaktywnia rabat dodając produkty, o których mowa w pkt. 4 do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu oznaczonym MAM KOD RABATOWY . Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem ZATWIERDŹ, klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.
 9. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 10. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 11. Rabat udzielany jest przy zakupie parzystej liczby produktów marki wymienionej w pkt. 4, na każdy drugi tańszy produkt, co oznacza, że przy zakupie dwóch produktów rabat udzielany jest na drugi tańszy produkt, przy zakupie 3 produktów rabat udzielany jest na jeden najtańszy produkt. Przy zakupie czterech produktów rabat -50% udzielany jest na dwa najtańsze produkty. Przy zakupie większej ilości produktów rabat przyznawany jest analogicznie wg zasady opisanej powyżej. Przy czym przyznany rabat może być rozdzielony na więcej niż jeden produkt zakupiony  w ramach jednej transakcji. 
 12. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 13. Towary zakupione w ramach promocji podlegają zwrotowi wyłącznie jako Komplet, nie jest możliwy częściowy zwrot zamówienia. Towary zakupione w ramach Promocji nie podlegają wymianie.
 14. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie http://tiny.cc/drugiprodukt50
 15. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 16. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone  w Regulaminie.
 17. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej http://tiny.cc/drugiprodukt50 . Zmiany Regulaminu wchodzą w życie  w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

 

REGULAMIN PROMOCJI W SKLEPIE INTERNETOWYM

„-50% NA DRUGĄ, TAŃSZĄ RZECZ MARKI BEJO” 

[Regulamin w dniu 09.08.2019 uległ zmianie]

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugą, tańszą rzecz marki BEJO” („Promocja”) realizowanej w sklepie internetowym sklepmartes.pl („Sklep”).
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą  w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.
 3. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch produktów marki BEJO w ramach jednej transakcji (dalej jako: „Komplet”), uzyska możliwość wykorzystania kodu rabatowego „BEJO50” (dalej jako: „Kod rabatowy”).
 5. Kod rabatowy nalicza rabat w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego z zakupionych produktów.
 6. Kody rabatowe nie sumują się.
 7. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 8. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez właściciela Sklepu. Klient uaktywnia rabat dodając produkty, o których mowa w pkt. 4 do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu oznaczonym MAM KOD RABATOWY . Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem ZATWIERDŹ, klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.
 9. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 10. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 11. Rabat udzielany jest przy zakupie parzystej liczby produktów marki wymienionej w pkt. 4, na każdy drugi tańszy produkt, co oznacza, że przy zakupie dwóch produktów rabat udzielany jest na drugi tańszy produkt, przy zakupie 3 produktów rabat udzielany jest na jeden najtańszy produkt. Przy zakupie czterech produktów rabat -50% udzielany jest na dwa najtańsze produkty. Przy zakupie większej ilości produktów rabat przyznawany jest analogicznie wg zasady opisanej powyżej. Przy czym przyznany rabat może być rozdzielony na więcej niż jeden produkt zakupiony  w ramach jednej transakcji. 
 12. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 13. Towary zakupione w ramach promocji podlegają zwrotowi wyłącznie jako Komplet, nie jest możliwy częściowy zwrot zamówienia. Towary zakupione w ramach Promocji nie podlegają wymianie.
 14. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie http://tiny.cc/drugiprodukt50
 15. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 16. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone  w Regulaminie.
 17. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej http://tiny.cc/drugiprodukt50 . Zmiany Regulaminu wchodzą w życie  w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

 

REGULAMIN PROMOCJI W SKLEPIE INTERNETOWYM

„-50% NA DRUGI, TAŃSZY PLECAK”

[Regulamin w dniu 09.08.2019 uległ zmianie]

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugi, tańszy PLECAK” („Promocja”) realizowanej w sklepie internetowym sklepmartes.pl („Sklep”).
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą  w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.
 3. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch produktów z kategorii PLECAKI w ramach jednej transakcji (dalej jako: „Komplet”), uzyska możliwość wykorzystania kodu rabatowego „PLECAK50” (dalej jako: „Kod rabatowy”).
 5. Kod rabatowy nalicza rabat w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego z zakupionych produktów.
 6. Kody rabatowe nie sumują się.
 7. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 8. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez właściciela Sklepu. Klient uaktywnia rabat dodając produkty, o których mowa w pkt. 4 do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu oznaczonym MAM KOD RABATOWY . Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem ZATWIERDŹ, klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.
 9. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 10. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 11. Rabat udzielany jest przy zakupie parzystej liczby produktów z kategorii PLECAKI wymienionej w pkt. 4, na każdy drugi tańszy produkt, co oznacza, że przy zakupie dwóch produktów rabat udzielany jest na drugi tańszy produkt, przy zakupie 3 produktów rabat udzielany jest na jeden najtańszy produkt. Przy zakupie czterech produktów rabat -50% udzielany jest na dwa najtańsze produkty. Przy zakupie większej ilości produktów rabat przyznawany jest analogicznie wg zasady opisanej powyżej. Przy czym przyznany rabat może być rozdzielony na więcej niż jeden produkt zakupiony w ramach jednej transakcji. 
 12. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 13. Towary zakupione w ramach promocji podlegają zwrotowi wyłącznie jako Komplet, nie jest możliwy częściowy zwrot zamówienia. Towary zakupione w ramach Promocji nie podlegają wymianie.
 14. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie http://tiny.cc/drugiprodukt50
 15. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 16. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone  w Regulaminie.
 17. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej http://tiny.cc/drugiprodukt50. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie  w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

 

SIEĆ SKLEPÓW STACJONARNYCH

  

REGULAMIN PROMOCJI W SKLEPACH STACJONARNYCH

„-50% NA DRUGI, TAŃSZY PRODUKT MARKI REEBOK” 

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugi, tańszy produkt marki REEBOK” („Promocja”), realizowanej w sklepach stacjonarnych („Sklepy”), wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.
 3. Promocja obowiązuje od 01.08.2019 roku do 31.08.2019 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch produktów marki REEBOK w ramach jednej transakcji (dalej jako: „Komplet”), uzyska rabat w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego z zakupionych produktów.
 5. Chęć uczestnictwa w Promocji należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego.
 6. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 7. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 8. Towary kupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotom ani wymianie. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towarów.
 9. Rabat udzielany jest przy zakupie parzystej liczby produktów marek wymienionych w pkt. 4, na każdy drugi tańszy produkt, co oznacza, że przy zakupie dwóch modeli rabat przydzielany jest na drugi tańszy produkt, przy zakupie 3 modeli rabat udzielany jest na jeden najtańszy produkt. Przy zakupie czterech modeli rabat -50% udzielany jest na dwa najtańsze produkty. Przy zakupie większej ilości produktów rabat przyznawany jest analogicznie wg zasady opisanej powyżej.
 10. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 11. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepie, o którym mowa w pkt. 1.
 12. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 13. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 14. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepach. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie  w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

  

REGULAMIN PROMOCJI W SKLEPACH STACJONARNYCH

„-50% NA DRUGI, TAŃSZY PRODUKT MARKI BEJO” 

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugi, tańszy produkt marki BEJO” („Promocja”), realizowanej w sklepach stacjonarnych sieci Martes Sport („Sklepy”).
 2. Promocja jest organizowana przez Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek nr 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, o kapitale zakładowym wynoszącym 33.500.000,00 zł, NIP: 5471791682, REGON: 070904684.
 3. Promocja obowiązuje od 01.08.2019 roku do 31.08.2019 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch produktów marki BEJO w ramach jednej transakcji, uzyska rabat w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego z zakupionych produktów.
 5. Chęć uczestnictwa w Promocji należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego.
 6. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 7. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 8. Towary kupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotom ani wymianie. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towarów.
 9. Rabat udzielany jest przy zakupie parzystej liczby produktów marki wymienionej w pkt. 4, na każdy drugi tańszy produkt, co oznacza, że przy zakupie dwóch produktów rabat udzielany jest na drugi tańszy produkt, przy zakupie 3 produktów rabat udzielany jest na jeden najtańszy produkt. Przy zakupie czterech produktów rabat -50% udzielany jest na dwa najtańsze produkty. Przy zakupie większej ilości produktów rabat przyznawany jest analogicznie wg zasady opisanej powyżej.
 10. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 11. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepach, biorących udział w Promocji.
 12. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 13. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 14. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepach. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie  w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

   

REGULAMIN PROMOCJI W SKLEPACH STACJONARNYCH

„-50% NA DRUGI, TAŃSZY PLECAK”

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugi, tańszy produkt z kategorii PLECAK („Promocja”), realizowanej w sklepach stacjonarnych sieci Martes Sport („Sklepy”).
 2. Promocja jest organizowana przez Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek nr 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, o kapitale zakładowym wynoszącym 33.500.000,00 zł, NIP: 5471791682, REGON: 070904684.
 3. Promocja obowiązuje od 01.08.2019 roku do 31.08.2019 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch produktów z kategorii PLECAK w ramach jednej transakcji, uzyska rabat w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego z zakupionych produktów.
 5. Chęć uczestnictwa w Promocji należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego.
 6. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 7. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 8. Towary kupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotom ani wymianie. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towarów.
 9. Rabat udzielany jest przy zakupie parzystej liczby produktów, o których mowa w pkt. 4, na każdy drugi tańszy produkt, co oznacza, że przy zakupie dwóch produktów rabat udzielany jest na drugi tańszy produkt, przy zakupie 3 produktów rabat udzielany jest na jeden najtańszy produkt. Przy zakupie czterech produktów rabat -50% udzielany jest na dwa najtańsze produkty. Przy zakupie większej ilości produktów rabat przyznawany jest analogicznie wg zasady opisanej powyżej.
 10. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 11. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepach, biorących udział w Promocji.
 12. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 13. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 14. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepach. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie  w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.