Regulamin Promocji

„Wszystkie rowery elektryczne taniej o wartość VAT” 

  1. Promocja jest organizowana przez Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek nr 115, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, NIP: 5471791682, REGON: 070904684, o kapitale zakładowym wynoszącym 33.500.000,00 zł.
  2. Promocja od 06 sierpnia do 31 sierpnia 2019r. w sklepach stacjonarnych sieci Martes Sport oraz w sklepie internetowym www.sklepmartes.pl.
  3. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które zapoznają się z niniejszym Regulaminem, zwane dalej "Uczestnikami”.
  4. W ramach Promocji Uczestnik dokonując zakupu roweru z napędem elektrycznym może nabyć go taniej o wartość podatku VAT.
  5. Na rowery z napędem elektrycznym zakupione w ramach Promocji „Wszystkie rowery elektryczne taniej o wartość VAT” Organizator udziela rabatu o równowartości podatku VAT zawartego w cenie detalicznej brutto towaru objętego Promocją. Jest to równoznaczne z udzieleniem rabatu procentowego w wysokości 18,7% od ceny brutto (aktualnej ceny detalicznej). Rabat w sklepach stacjonarnych naliczany jest automatycznie, zaś w sklepie internetowym po wpisaniu kodu „EBIKE”.

Przykład:

w przypadku ceny netto towaru objętego Promocją wynoszącej 1 000,00 zł doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%, co daje cenę 1 230,00 zł brutto. Rabat w wysokości 18,7% udzielany będzie od ceny brutto towaru wynoszącej 1 230,00 zł. Zatem cena towaru objętego Promocją po rabacie wyniesie 1 000,00 zł [1 230,00 zł  - 18,7% = 1 000,00 zł].

  1. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocjami Organizatora, a także nie łączy się z rabatem wynikającym z Karty Dużej Rodziny.
  2. Regulamin Promocji jest dostępny w sklepach biorących udział w Promocji oraz na stronie https://www.sklepmartes.pl/content/79-rowery-elektryczne-vat

rowery