REGULAMIN ZWROTU TOWARÓW NA BON
ZAKUPIONYCH W SKLEPACH SIECI MARTES SPORT

1. Klient, który dokonał zakupu towaru w jednym ze sklepów stacjonarnych prowadzonych przez Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Sprzedawca), może dokonać jego zwrotu w terminie 30 dni od dnia zakupu.

2. Zwrócone mogą być towary zakupione od dnia 01 grudnia 2018 roku.

3. Zwrotowi podlega wyłącznie towar pełnowartościowy, kompletny, nieużywany, w nienaruszonym opakowaniu.

4. Podstawą dokonania zwrotu jest oryginalny paragon, kopie dokumentu nie będą honorowane.

5. W przypadku faktur możliwa jest tylko wymiana w terminie 30 dni od dnia zakupu. Nie obowiązuje zwrot na Bon.

6. Zwrot towaru dokonywany jest w ten sposób, że Klient w zamian za zwracany towar otrzyma znak legitymizacyjny na okaziciela w postaci Bonu, o równowartości ceny zwracanego towaru.

7. Bon może zostać wymieniony jednokrotnie na inny dowolny towar, w którymkolwiek sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Jeżeli cena nowego towaru będzie niższa niż wartość Bonu, różnica w cenie nie podlega zwrotowi. Jeżeli natomiast cena nowego towaru będzie wyższa niż wartość Bonu, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę. Wymiana nowego towaru za Bon jest równoznaczna z zakupem tego towaru.

8. Bon jest ważny przez 90 dni od dnia jego wydania. Po upływie tego terminu Bon traci ważność. Honorowane będą tylko oryginały Bonów (nie ich kserokopie).

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie Bonu, jego zniszczenie, kradzież lub jakąkolwiek inną formę jego utraty.

10. Zwrotowi nie podlegają towary typu:
• Bielizna (za wyjątkiem bielizny termoaktywnej);
• Stroje kąpielowe, kąpielówki;
• Okularki i czepki basenowe;
• Wyroby spożywcze;
• Impregnaty i środki piorące;
• Narty;
• Rowery;
• Towary, których sprzedaż wymaga indywidualnego dopasowania do Klienta.