Regulamin Promocji

„POSEZONOWA WYPRZEDAŻ, WSZYSTKIE ROWERY TANIEJ O VAT”

 

1.

Promocja jest  organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z  siedzibą  w Bielsku-Białej (43-300),  ul. Malowany Dworek 115,  zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.

2.

Promocja trwa od 07.09.2018 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów w sklepach stacjonarnych Martes Sport.

3.

Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,  przedsiębiorcy  i  osoby  prawne,  które  wezmą  udział  w  Akcji  promocyjnej, spełnią i zaakceptują warunki, o których mowa w §4 Regulaminu  (zwane dalej "Uczestnikami").

4.

W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik dokonując zakupu może nabyć Produkt promocyjny taniej o wartość podatku VAT.

5.

Na produkty zakupione w ramach Promocji „POSEZONOWA WYPRZEDAŻ, WSZYSTKIE ROWERY TANIEJ O VAT” Organizator udziela rabatu o równowartości podatku VAT zawartego w cenie  detalicznej  brutto produktu objętego Promocją. Jest to równoznaczne z udzieleniem rabatu procentowego w wysokości 18,7% od ceny brutto (aktualnej ceny na metce). Rabat naliczany jest automatycznie w systemie. Przykładowo, w przypadku ceny netto wynoszącej 100 PLN doliczany jest VAT 23%, co daje cenę=123 PLN brutto. Rabat w wysokości 18,7% udzielany będzie od ceny brutto produktu wynoszącej 123 PLN. Zatem cena po rabacie wyniesie 100 PLN [123 PLN-18,7%=100 PLN].

6.

Promocja nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi np. Kartą Dużej Rodziny.

7.

Uczestnik Promocji biorący udział w Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

8.

Regulamin akcji jest dostępny na stronie https://www.sklepmartes.pl/content/72-regulamin-promocji-rowery-taniej-o-vat

9.

Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.

10.

Organizator ma prawo zmienić okres  trwania Promocji  bez  podawania  przyczyn,  poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej https://www.sklepmartes.pl/content/72-regulamin-promocji-rowery-taniej-o-vat