puma

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "USTRZEL PIŁKĘ PUMA ZA ZŁOTÓWKĘ"

  1. Każdy Klient, który w Sklepie Internetowym SklepMartes.pl prowadzonym przez spółkę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, dokona jednorazowego zakupu produktów marki Puma za cenę nie niższą niż 150,00 zł., nabywa prawo do zakupu za kwotę 1,00 zł. piłki marki „Puma” – 08243204 Pro Training MS Ball White-Green rozmiar 5, na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
  2. Spełnienie warunków udziału w promocji, o których mowa w punkcie 1 powyżej, to jest w przypadku gdy wartość produktów marki Puma w „koszyku” Klienta będzie miała wartość (suma cen) powyżej 150,00 zł, spowoduje, że do „koszyka” automatycznie zostanie dodana piłka marki „Puma”, a wartość „koszyka” (suma cen) wzrośnie o 1,00 zł. (cenę piłki).
  3. Przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia i zapłatą ceny za towar Klient może zrezygnować z zakupu piłki, o której mowa w punkcie 2 powyżej, usuwając ją z „koszyka”.
  4. Zakupiona po cenie promocyjnej piłka marki „Puma”, której niniejszy Regulamin dotyczy, zostanie dostarczona Klientowi łącznie z pozostałymi produktami kupionymi w Sklepie Internetowym lub w osobnej przesyłce, o czym decydować będą względy logistyczne Sklepu Internetowego, przy czym w takim wypadku koszt dodatkowej przesyłki nie obciąża Klienta.
  5. Klient, który chce skorzystać z przedmiotowej promocji, nie może skorzystać z płatności „za pobraniem”.
  6. W przypadku, gdy Klient, w wykonaniu swoich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, odstępuje od umowy sprzedaży któregokolwiek z produktów zakupionych łącznie z promocyjną piłką „Puma”, oświadczenie takie oznacza również odstąpienie od umowy sprzedaży piłki. W takim wypadku Klient zobowiązany jest postępować z piłką zakupioną w ramach promocji w taki sposób, jakby odstąpił od umowy jej sprzedaży.
  7. Niniejsza promocja obowiązuje od dnia 30.03.2018r. i trwa do 25.05.2018r. lub do czasu wyczerpania się promocyjnych piłek marki „Puma”.
  8. O zakończeniu niniejszej promocji przed terminem jej obowiązywania (to jest z powodu wyczerpania się piłek) Sklep Internetowy poinformuje Klientów przez zamieszczenie czytelnej informacji na stronie Sklepu.