Regulamin oferty promocyjnej

Oferta handlowa na wszystkie lub niektóre produkty wskazane w gazetce, po terminie jej obowiązywania, może zostać przedłużona decyzją sprzedawcy. Informacje zawarte w gazetce nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 K.C. Cały asortyment dostępny w sklepie internetowym sklepmartes.pl oraz w wybranych sklepach stacjonarnych spółki Martes Sport. Wszystkie adresy sklepów znajdują się na stronie www.sklepmartes.pl/sklepy. Sezonowe obniżki cen w stosunku do cen pierwotnych. Ceny sprzed promocji mogą być niższe od cen pierwotnych. 

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu jest spółka Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000077249, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 547-179-16-82, o numerze REGON: 070904684, o kapitale zakładowym wynoszącym 33 500 000 zł.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, w szczególności w zakresie korzystania ze sklepu znajdującego się pod adresem www.sklepmartes.pl, w tym opis procedury zamawiania, płatności, zwrotu towarów (z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej) reguluje ogólny regulamin sklepu, znajdujący się pod adresem http://www.sklepmartes.pl/content/9-regulamin