Regulamin Realizacji Bonu 

 

1. Posiadacz bonu może go zrealizować w trakcie zakupów on-line w Sklepie, na stronie: sklepmartes.pl

2. W celu realizacji bonu, należy w trakcie składania zamówienia w odpowiednim polu na stronie internetowej Sklepu wpisać kod, uwidoczniony na bonie.

3. Bon można wykorzystać tylko jeden raz. W przypadku większej ilości posiadanych bonów, nie można łączyć ich wartości (kwoty) w ramach jednych zakupów. W przypadku chęci zakupu towaru o wartości większej niż kwota bonu, uczestnik może dokonać dopłaty, zgodnie z regulaminem ogólnym Sklepu.

4. Promocja nie łączy się z innymi szczególnymi ofertami cenowymi (promocjami, upustami, etc.) wprowadzonymi przez Sklep.

Postanowienia ogólne i końcowe

1. W przypadku skorzystania przez uczestnika z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Sklep, po spełnieniu przez uczestnika warunków, od których uzależnione jest ww. uprawnienie, przekaże uczestnikowi nowy bon, o wartości nominalnej równej wykorzystanej z bonu kwoty. Jeżeli cena za zwracany w ramach prawa do odstąpienia towar była wyższa niż wartość bonu, Sklep różnicę w cenie towaru i wartości bonu zwraca w formie pieniężnej.

2. Właścicielem Sklepu jest spółka Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000077249, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 547-179-16-82, o numerze REGON: 070904684, o kapitale zakładowym wynoszącym 33 500 000 zł.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, w szczególności w zakresie korzystania ze sklepu znajdującego się pod adresem www.sklepmartes.pl, w tym opis procedury zamawiania, płatności, zwrotu towarów (z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej) reguluje ogólny regulamin sklepu, znajdujący się pod adresem http://www.sklepmartes.pl/content/9-regulamin